MRI

In Vivo Pentamodal Tomographic Imaging for Small Animals

In Vivo Pentamodal Tomographic Imaging for Small Animals Muhan Liu, 1,2,3 Hongbo Guo, 2,3,5 Hongbo Liu,1,2 Zeyu Zhang, 2 Chongwei Chi, 2 Hui Hui, 2 Di Dong, 2 Zhenhua hu, 2,4,6 And Jie Tian 1,2,4,7​ 1Engineering Research Center of Molecular and Neuro Imaging of Ministry of Education & School ofLife Science and Technology, Xidian University,

Read More »
High-Frequency Ultrasound

Ursolic acid prevents doxorubicin‐induced cardiac toxicity

Ursolic acid prevents doxorubicin‐induced cardiac toxicity in mice through eNOS activation and inhibition of eNOS uncoupling Haiman Mu1,2 | Haiwen Liu1 | Jiayi Zhang1 | Jianhua Huang1,3 | Chen Zhu1,2 | Yue Lu2 | Yueping Shi1 | Yi Wang1 Download PDF Here Abstract In addition to the known antitumour effects of ursolic acid (UA), increasing

Read More »